Orfører Sigmund Lier (t.h.) og avløysaren Sven Ivar Dybdal på plass i kommunestyresalen.
Orfører Sigmund Lier (t.h.) og varaordfører Sven Ivar Dybdal. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Koronaviruset: Ordføreren styrer det politiske Tysvær på Skype

– Vi har besluttet at alle politiske møter settes på vent til etter påske. Da kommer en ny vurdering.

Ordfører Sigmund Lier følger utvikling rundt spredningen av Korona-viruset fra ordførerkontoret i Aksdal. Men det kan gå noe tid før han ser sine politiske kollegaer igjen.
– Onsdag skal vi ha formannskapsmøte via nettjenesten Skype. Da inviterer vi også med alle gruppeledere og utvalgsledere, slik at alle nå får den samme informasjonen om hvordan vi driver Tysvær politisk i ukene som kommer, sier Lier.
– Betyr det at ingen politiske møter vil bli gjennomført i denne perioden.
– Svaret på det er ja. Men i en krevende tid med mange spørsmål kan en likevel ikke vær bombastisk i slike svar. Men må vi møtes, blir det via nettet. Det gir kommuneloven oss muligheter til, sier Lier.

Innbyggerne
Lier skal også møte de andre ordførerne på Haugalandet i dag, også det via Skype.
– Vi kommer med en uttalelse etter det møtet, om det er noe nytt til innbyggerne våre. Til så lenge må jeg få oppfordre alle til å følge de reglene som nå blir gitt. Ta vare på hverandre, hjelp til der det er mulig, og unngå å møtes der smitte kan spres videre.