Nedstrandstunet.
Nedstrandstunet.

SISTE: Statusrapport fra kommunen 13. mars

Statusrapport Covid-19 Tysvær kommune 13.mars

Tysvær kommune forholder seg til de nasjonale føringene som ble oppdatert i går 12.mars, der helsemyndighetene har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Les mer her.

En ny presisering ble også gjort i forhold til karanteneregler, og som nå innbefatter at alle personer (både de som har adresse i Norge og utenlandske) som har vært i land utenfor Norden, skal i karantene i 14 dager, selv om de ikke har symptomer på koronavirus.

Tysvær rådhus stenges

Tysvær rådhus stenges for publikum/besøkende fra mandag 16. mars kl. 08.00, og inntil videre. Kommunens sentralbord er som vanlig åpent mandag-fredag fra kl. 08.00-15.30.

Oppvekst og kultur
Som i resten av landet er alle skoler og barnehager i Tysvær kommune stengt frem til 26.mars. Kommunens ledelse må derimot sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt barn med særlige omsorgsbehov. Mer informasjon om dette kan du lese her.
Det er gitt og vil gis videre beskjeder til foresatte gjennom ordinære kanaler som barnehage og skoler bruker.


Arrangement og tilbud

Etter nye oppdateringer fra helsemyndighetene 12.mars, er det nå lagt ned forbud mot og stenging av ulike typer arrangement. Dette betyr at vi fra dags dato ikke lenger tar imot og behandler søknader om arrangement som var praksis tidligere denne uken.
Det er også viktig å presisere at det er lagt ned forbud mot alle kulturarrangement, idrettsarrangement og-aktivitet, treningssentre, virksomhet som frisør, hudpleie med flere, svømmehaller og det er også egne regler ifm. servering av mat.

Helse og mestring
På grunn av situasjonen vil det bli endringer i helsetjenestetilbudet til brukerne. Kommunen skal likevel sørge for at tjenestemottakere mottar nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette vil i denne situasjonen bli vurdert strengt og tjenestetilbudet må bli redusert for å sikre de mest kritiske oppgavene. Det vil bli gitt informasjon om endringer i tilbud både til enkeltbrukere, til de som deltar i gruppetilbud og til befolkningen for øvrig.

Institusjonene i kommunen er stengt for besøkende
Tysværtunet, Aksdaltunet, Nedstrandtunet og botiltakene er stengt for besøkende for å forebygge smittespredning opp mot sårbare grupper. Det kan under svært spesielle tilfeller gis dispensasjon, som for eksempel ved kritisk sykdom. Ved en eventuell dispensasjon må en sikre at besøkende er friske og ikke har hatt opphold utenfor Norden de siste 14 dagene.

Nye regler for helsepersonell

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys nå å reise til utlandet. Dette blir strengt overholdt i kommunen.
Redusert helsetjenestetilbud
Det er i dag bestemt at alle støttekontaktoppdrag opphører inntil videre. Det samme gjelder grupper som ergo- og fysioterapitjenesten drifter.