Elisabeth Lie Nilsen, leder NAV Marked Nord-Rogaland.
Elisabeth Lie Nilsen og NAV har mye viktig informasjon på sine hjemmesider. Foto: Grethe Nygaard

NAV: Viktig informasjon til arbeidsgivere vedrørende permitteringer/oppsigelser

NAV Rogaland går nå ut med viktig informasjon til alle arbeidsgivere som nå vurderer å permittere eller si opp sine ansatte i forbindelse med koronaviruset.

De neste dagene og ukene forventer NAV stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte. Her kommer noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte.

Les digital informasjon først
Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider.
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

Varsel om permitteringer skal meldes til NAV
Skjemaet NAV 76-08.03 skal sendes på e-post til NAV Marked Rogaland.

Informasjon og råd til ansatte som permitteres
Ansatte med permitteringsvarsel skal ikke henvende seg til sitt lokale NAV-kontor. De finner oppdatert informasjon på nav.no.
Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at berørte ansatte får den nødvendige dokumentasjonen fra arbeidsgiver, slik at NAV får til en smidig behandling av søknader om dagpenger.
Viktige vedlegg som arbeidstakere må ha med i søknaden:
• Permitteringsvarsel
Permitteringsvarselet må inneholde følgende: skal være datert, angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og at det foreligger underskrevet protokoll på at vilkår for permittering er oppfylt.
• Arbeidsavtale eller bekreftelse på arbeidsforhold
Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende: når startet vedkommende i jobben, stillingsprosent, eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon

Eksempel på bekreftelse på arbeidsforhold:
Ola Nordmann har vært ansatt hos Bedriften som økonomimedarbeider siden januar 2008. Han har jobbet i en 100 prosent stilling til dags dato med ordinære arbeidstider.
Ellers finnar man alt en trenger å vite på NAV sine nettsider.