Pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten.
Pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten.

Koronaviruset: Oppdatering fra Posten

Driftsstatus fra Posten og Bring 17. mars 2020

Av Pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten.

​Levering av post, pakker og varer går foreløpig går som normalt
​- Vi ser nå en økning i personer som ønsker varer levert hjem på døren. I det store bildet leveres posten som normalt over hele landet og vareleveranser fra utenlandsk netthandelen går som normalt i Norden, men det kan oppstå forsinkelser. Utenfor EU er det nå en begrensing på hvilke land vi får sendt post til. Posten og Bring har høy beredskap og har ikke sendt ut noen permitteringsvarsler, sier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten.

Internasjonale forhold – Coronavirus påvirker internasjonal postleveranse
​Norge og en rekke andre land har innført omfattende tiltak for å begrense overføringen av koronaviruset. Dette vil fremover påvirke internasjonale postleveranser. Når det gjelder post inn til Norge mottar vi fortsatt post fra de fleste land.

– Transport anses å ha en samfunnskritisk rolle og foreløpig er grensene åpne innad i EU for transport av gods på vei. Over 90 prosent av den utgående posten fra Norge vil fortsatt komme frem til sin utenlandske destinasjon, men for leveranser utenfor EU er det nå kapasitetsutfordringer knyttet til restriksjoner for flytrafikken som gjør at vi nå kun vil motta post fra norske avsendere som skal til land som vi kan levere post til, sier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten.

Følgende land kan post sendes til
​Manglende transportkapasitet gjør at Posten Norge ikke lenger vil ta imot post fra norske avsendere som skal til andre land enn de landene vi kan levere til. Posten Norge kan i dag sende post til alle land innenfor EU og følgende land utenfor EU: Arabiske Emirater, Australia, Brasil, Canada, Hong Kong, Storbritannia, Island, Israel, Japan, Korea (Rep.), Liechtenstein, New Zealand, Filippinene, Singapore, Sveits, Thailand og Tyrkia. Forsinkelser vil kunne oppstå.

Posten og Bring har sterkt fokus på driften og arbeider fortløpende for å finne gode løsninger. I denne prosessen er det tett kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere, blant annet de andre postselskapene i den internasjonale postunion.

Økning i hjemlevering av varer
​Dette settes i dag rekord i antall hjemkjøringer som en konsekvens av økt netthandel. Det er innført flere tiltak for å redusere smitterisiko:

– Ved pakke- og varelevering er det ingen fysisk kontakt.
– Inntil videre signerer ikke mottaker på våre PDA’er. Sjåførene vil registrere leveringen supplert med GPS koordinater.
– Flere vareoverleveringer fra Bring skjer nå gjennom en ny løsning hvor sjåføren sender en sms til mottageren slik at de kan signere leveransen på sin egen telefon. I Sverige benyttes denne ordningen ved de fleste hjemkjøringer, mens den i Norge nå er tatt i bruk av budvirksomheten.