Tysvær Bygdeblad har i samarbeid med Norfakta, spurt 500 tysværbuar om kva dei meiner om framtidige kommunegrenser og eventuelle samanslåingar Foto: Alf-Einar Kvalavåg
det er gjort en feil med utregningen av kommunale avgifter. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Statusrapport Covid-19 Tysvær kommune tirsdag 17.mars (kl.16.00)

Her er dagens oppdatering fra Tysvær kommune.

Lokale forhold
Trenger du hjelp i forbindelse med koronavirussituasjonen?
Det er sannsynligvis flere som nå trenger hjelp, og første fase er å kartlegge behovene. Det er laget et eget innmeldingsskjema for dette, og Tysvær kommune vil ta kontakt for videre oppfølging etter innmelding her.
https://www.tysver.kommune.no/aktuelt/trenger-du-hjelp-assistanse

Oppvekst og kultur
Under følger nærmere anbefalinger fra Tysvær kommune i forhold til hvordan man skal forholde seg til opphold utendørs ifm. koronaepidemien.

Kunstgressbaner/utendørs idrettsanlegg:
Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sveio og Bokn holder kommunale idrettsanlegg åpne for innbyggerne, men ikke for organisert aktivitet. Det anbefales kun grupper på 1-3 personer, f.eks. barn eller barn og foreldre som vil være fysisk aktive. Det henstilles til idrettslagene om å praktisere det samme. Det forventes at alle følger nasjonale og kommunale myndigheters retningslinjer om å avgrense mange personer som er samlet på anleggene på samme måte som på andre steder.

Nærmiljøanlegg/lekeplasser/uteområder ved skoler og barnehager:
Det anbefales at ikke for mange oppholder seg samtidig på lekeplassene og nærmiljøanleggene. Kun grupper på 1-3 personer. Det forventes at foreldre/foresatte følger med på dette, og har et ekstra ansvar i den tiden vi nå er inne i. Det forventes at alle følger nasjonale og kommunale myndigheters retningslinjer om å avgrense mange personer som er samlet på anleggene på samme måte som på andre steder.
Uteområder ved skoler og barnehager skal ikke brukes av andre enn de som har opphold der på dagtid, men kan ellers brukes etter stengetid og i helgene.

Turløyper og friluftsområder:
Turløyper og friluftsområder er alltid åpne for bruk. Vis hensyn til andre.
Ved rasteplasser og andre oppholdsplasser bes det om at det ikke samler seg folk i store grupper.
Som ellers vises det til nasjonale og kommunale myndigheters retningslinjer om å avgrense mange personer som er samlet på en plass.