Skjermbilde 2020-03-01 kl. 21.35.00

Statusrapport Covid-19 Tysvær kommune 18.mars (kl. 18.00)

Her er dagens oppdatering. Blant annet med nyheter om SFO-betaling.

Alle sakene har en link som du finner ved å gå inn på kommunen sin side: https://www.tysver.kommune.no/coronavirus/fakta-rad-og-tiltak/fakta-rad-og-tiltak

Lokale forhold
Oppvekst og kultur
Informasjon om brukere av jordmortjenesten, helsestasjons – og skolehelsetjenesten
Grunnet pågående utbrudd av koronavirus, reduserer vi vårt tilbud ihht føringer fra Helsedirektoratet.
Endringene er gjort for å minimere risikoen for smitte. Konsultasjonene blir kortere, og kun de kontrollene som er helt nødvendige vil bli utført.

Foreldrebetaling barnehage og SFO

Faktura for foreldrebetaling i barnehage og SFO for mars blir kreditert og skal ikke betales. Det blir sendt ut ny faktura for perioden 1 – 12. mars.

Helse og Mestring
Korona-sykehjem

Tysvær kommune har inngått avtale med Sveio og Bokn om å drive felles sykehjem for koronasmittede. Det er viktig at vi hindrer videre smitte i slike situasjoner, og samler kompetanse til de sykeste. Smittede som har behov for institusjonsplass, får tilbud om plass i Sveio. Sykehjemmet i Sveio har 14 rom, og de kan utvides til dobbeltrom med plass til totalt 28 pasienter ved behov. Sykehjemmet blir bemannet med personell fra Sveio, Tysvær og Bokn.
Det er ingen pasienter på sykehjem i Tysvær i dag som er koronasmittet.

Informasjon til pårørende og brukere
Kommunen ber om hjelp fra pårørende og brukere i denne ekstraordinære situasjonen vi nå står i. Kommunen vil oppfordre pårørende som er friske og som ikke er i karantene, om å vurdere om det er mulig å gjøre en ekstra innsats for å hjelpe sin nærmeste.