Skjermbilde 2020-03-01 kl. 21.35.00

Enige om ny korona-krisepakke

I dag ble partiene på Stortinget enige om andre del av tiltakspakken, som skal begrense det økonomiske tapet en får og vil få som følge av korona-situasjonen.

Dette skriver VG på nett.

Her er hovedpunktene fra enigheten:
 • Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng i to måneder, noe som utgjør ti milliarder kroner.
 • Nav, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien.
 • Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av corona-epidemien.
 • Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode
 • Nettundervisning fra voksenopplæring, universiteter, høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres
 • Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.
 • Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt og dermed midlertidig inntektsløsning som følge av de midlertidige corona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten. De skal også umiddelbart fremme forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.
 • Barn som har det vanskelig hjemme må sikres hjelp og oppfølging, enten gjennom barnevern, skole eller krisesenter.
 • Det er også enighet om at flyselskaper med såkalte FOT-ruter (forpliktelser til offentlig tjenesteyting, journ.anm.), hovedsakelig Widerøe, vil få kompensasjon for å komme seg gjennom krisen. Det er snakk om rundt 40 millioner kroner i måneden.

  Den første delen av krisepakken kom mandag denne uka. Den inkluderte blant annet at  permitterte får lønn i 20 dager, mot 15 tidligere.

  Regjeringen varsler at de vil komme med ytterligere økonomiske tiltak 20. mars og 27. mars.