Statusrapport Covid-19 Tysvær kommune 19.mars (kl.17.00)

Dette er torsdagens oppdatering.

Lokale forhold
Overordnet

Tysvær kommune har i dag vedtatt en samlet forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronavirus (Covid-19). Dette er for å samle de ulike lokale vedtakene vi nå gjør på ulike områder. Forskriften er med utgangspunkt i nabokommunene sine tilsvarende forskrifter. Blant annet forbys nå russefeiring også i Tysvær kommune.

Oppvekst og kultur
Hjelpetelefoner og lokale hjelpere
Er du barn, ungdom eller forelder og er bekymret i forbindelse med koronautbruddet? Det er mange som kan hjelpe deg og som ønsker å lytte til det du har på hjertet. Tysvær kommune har samlet en oversikt over nasjonale og lokale hjelpetelefoner og hjelpere som man kan ta kontakt med.

Rask saksbehandling av årets kulturmidler
Kommunen ønsker å legge til rette for rask saksbehandling for tildeling av kulturmidler på grunn av koronasituasjonen. Lag og foreninger oppfordres derfor til å sende søknad snarlig slik at saksbehandlingen kan ferdigstilles så raskt som mulig etter fristen 1.april. På den måten kan midlene utbetales innen påske, og frivilligheten kan få sårt tiltrengte midler raskt på konto.

Helse og Mestring

Noen av fastlegene er nå i karantene, og disse betjener pasientene via telefon eller med videokonferanse. Alle som skal til lege i Tysvær kommune skal ta kontakt via telefon først. Pasienter med luftveisplager som har behov for legetilsyn kan bli henvist videre av fastlegen til luftveislegevakten i Haugesund. Dette vil man få beskjed om.
Koronasentralen betjenes for innbyggere som har spørsmål som gjelder testing og for testing av aktuelle innbyggere i Tysvær og Sveio. Kommunen har bemannet opp sentralen etter hvert som behovet har økt.
Kommunen er klar med koronasykehjem fra og med fredag 20.03 dersom behovet skulle oppstå. Koronasykehjemmet er et interkommunalt samarbeid mellom Bokn, Sveio og Tysvær.
Tysvær kommune har et stort antall helsepersonell som nå er ute i karantene. Det blir jobbet mye med å rigge nok helsepersonell til de ulike tjenestene, en del personell blir omdirigert til de mest nødvendige oppgavene. En del brukere har fått melding om at hjemmetjenesten blir redusert eller avlyst for en periode. Kommunen opplever stor forståelse i den ekstraordinære situasjonen, og vil takke innbyggerne for det.