Skjermbilde 2020-03-24 kl. 14.35.21

Rogaland har en arbeidsledighet på 9,9 prosent

Koronautbruddet i Norge har medført en stor økning i arbeidsledigheten i Rogaland.

På to uker har arbeidsledigheten økt fra 2,3 prosent til 9,9 prosent av arbeidsstyrken. Totalt er antallet helt ledige på 25 162 personer i fylket.

Norge har en arbeidsledighet på 10,3 prosent, som tilsvarer 291 483 personer.

– Dette er en situasjon ingen av oss har opplevd tidligere. Majoriteten av de som har blitt helt ledige som følge av kornaviruset, er permitterte og skal i utgangspunktet tilbake i jobben sin, sier Merethe P. Haftorsen.

Per dags dato har NAV Rogaland ikke ledighetstall på kommunenivå. Denne statistikken kommer fredag 3.april, for hele mars måned.

– Vår høyeste prioritet er å sørge for at alle som har behov for NAVs tjenester, får den hjelpen og informasjonen de trenger. Det er mange som nå har behov for informasjon fra oss om hva vi kan bistå med i forbindelse med at de er permittert, syk eller på andre områder berørt av koronaviruset, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.