Kommuneoverlege Mariann Eintveit Lie 
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Kommuneoverlege Mariann Eintveit Lie Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Alle de andre sykdommene er her fremdeles…

Selv om det nå er et høyt fokus fra kommunene og nasjonale myndigheter på koronasyke, rammes fremdeles folk av hjerneslag, hjerteinfarkt, kreft, skader, psykiske utfordringer, samt mange andre sykdommer.

Av kommuneoverlegene/smittevernslegene i Karmøy, Tysvær, Haugesund, Bokn, Sveio: Katrine Marie Haga Nesse, Martin Eikrem, Deniz Tekin, Mariann Eintveit Lie, Jostein Helgeland, Jan Schille og Ståle Andreassen.

Vi har fått signaler på at færre tar kontakt med legen sin for spørsmål om «alle de andre sykdommene»
Vanlig helsevesen må fungere og i en pandemi. Hvis de som trenger kontroll eller akutthjelp ikke tar kontakt, er det grunn til bekymring. Det er ikke grunn for å vegre seg for å ta telefonisk kontakt med lege, spesielt dersom du opplever nye symptomer eller kjenner på en forverring av plager.

Hjerteinfarkt
Det er viktig å ta symptomer på hjerteinfarkt alvorlig. Opplever du kraftige brystsmerter, kan dette være et tegn på hjerteinfarkt. Du bør da ringe 113 umiddelbart.
Det kan også være du har symptomer som har kommet litt snikende over tid. Pusten er dårligere, eller kanskje du av og til kjenner på uregelmessig hjerterytme. Nye symptomer gir god grunn til å ta kontakt med fastlege din. Legen kan da vurdere om dette er noe som må ses på snarlig, eller om det kan vente litt.

Hjerneinfarkt
Ved hjerneinfarkt dør hvert minutt to millioner hjerneceller. Tiden det går til behandling er derfor kritisk. Symptomene kommer oftest brått og uten forvarsel. Vanlige symptomer er lammelser, tap av hudfølelse, språkforstyrrelser, koordinasjonsforstyrrelser i arm eller bein, dobbeltsyn eller uttalt svimmelhet. Et lite slag kan for eksempel gi en lett lammelse i en hånd, mens et stort slag kan gi flere av disse symptomer samtidig. Ring 113 dersom du mistenker hjerneslag, hvert minutt kan telle.

Kreft
Vi har alle et forhold til kreft. Enten ved egen helse, eller hos en vi er glad i. Listen er lang over mulige symptomer, men tenk primært på nye symptomer som du ikke har kjent på tidligere. Føflekken har endret seg, avføringen er annerledes enn tidligere, vekten går uforklarlig ned eller kanskje du har kjent på en klump i brystet. Vi kunne nevnt mye mer, men ta en telefon til fastlegen din for å høre. Mest sannsynlig er de nye symptomene helt ufarlige, men det er verdt en telefon for å sjekke det ut.

Psykisk helse
Det er vanskelige tider for mange. Flere sitter alene. Mange uroer seg for samfunnsbildet. Folk blir permitterte. Noen vil oppleve alvorlig sykdom i familien. Når tankene blir for vanskelige, ta kontakt!
Legekontorene i dag – du skal fremdeles få hjelp selv om det er Korona tider
Man har et høyt fokus på hygiene på legekontor og legevakt. Pasienter med mistanke om korona ivaretas på spesielle luftveislegevakter, dette reduserer risikoen for å bli smittet med korona på et vanlig legekontor. Det er også få pasienter på venterommene nå. Fastlegene etablerer videoløsninger som er enkle å bruke. Selv om noen fastleger er i karantene, skal alle fremdeles få hjelp, gjennom vikarordninger eller legevakttjenesten.
Vi kunne nevnt flere sykdommer og symptomer, men hovedbudskapet er: Ta kontakt!