Skjermbilde 2020-03-22 kl. 14.15.33

Positiv trend på sykehuset

Tallene fra Helse Fonna peker rett vei. Færre innlagt og færre ansatte i karantene. Her er dagens tall.

Sist oppdatert 29.03.2020, kl. 13.30.

Innlagte pasientar med påvist covid-19
Haugesund sjukehus: 6
Odda sjukehus: 1
Stord sjukehus: 1

Av desse får følgjande pasientar pt. intensivbehandling: 1 vaksen og 1 eldre, begge ved Haugesund sjukehus.
Vi opplyser om alder innan desse aldersgruppene for pasientar som får intensivbehandling: Barn (0-17 år), vaksen (18-64 år), eldre (65 år +).

Medarbeidarar: 84 medarbeidarar i koronarelatert fråvere/karantene, av totalt ca 4000 medarbeidarar.