– Vi trenger investeringer og nye arbeidsplasser i viktige lokalsamfunn langs kysten. Det skriver Nettverk av Petroleumskommuner som er vertskommuner for Norges største olje-og gass
infrastruktur i et pbrev til blandt andre statsministeren.
– Vi trenger investeringer og nye arbeidsplasser i viktige lokalsamfunn langs kysten. Det skriver Nettverk av Petroleumskommuner som er vertskommuner for Norges største olje-og gass infrastruktur i et pbrev til blandt andre statsministeren.

– Vi trenger investeringer og nye arbeidsplasser