Elisabeth Nesheim-Hauge frå Nedstrand jobbar som botanikar i Fylkesmannen i Nordland. Ho brenn for å ta vare på kulturlandskapet, og meiner at den største trusselen i Noreg, og i verda, er nedbygging og oppdeling av natur.
Foto: Privat
Elisabeth Nesheim-Hauge frå Nedstrand jobbar som botanikar i Fylkesmannen i Nordland. Ho brenn for å ta vare på kulturlandskapet, og meiner at den største trusselen i Noreg, og i verda, er nedbygging og oppdeling av natur. Foto: Privat

Elisabeth blomstrer for det som gror