Har du mistete rullatoren din? den ligger ved Spar-butikken. Foto: Einar Kristensen
Har du mistete rullatoren din? den ligger ved Spar-butikken. Foto: Einar Kristensen

Har du løpt fra rullatoren din?