Dette er en av flere skisser som viser et mulig oppdrett i Espevik. Illustrasjon: Multiconsult
Dette er en av flere skisser som viser et mulig oppdrett i Espevik. Illustrasjon: Multiconsult

Lakseoppdrett i Espevik

Fikk konsesjon for landoppdrett av laks