Her ved oppkjørselen til Garhaugfeltet vil en ha sykkelbane. Ill: CKH
Her ved oppkjørselen til Garhaugfeltet vil en ha sykkelbane. Ill: CKH

Vil lage sykkelpark på Garhaug