Nina Schanke Funnemark       Foto: Lånekassen
Nina Schanke Funnemark Foto: Lånekassen

Stor rentenedgang i Lånekassen

Fastrentene i Lånekassen blir vesentlig lavere fra 1. juli.

PRESSEMELDING FRA LÅNEKASSEN: Mest synker treårsrenten, samtidig som fem- og tiårsrenten blir rekordlave.

Fastrentene på studielånet fra 1. juli blir:

3 år: 1,628 % (ned fra 2,354 %)
5 år: 1,736 % (ned fra 2,403 %)
10 år: 2,002 % (ned fra 2,501 %)

Tre, fem og ti års fastrente går ned med henholdsvis 0,726, 0,667 og 0,499 prosentpoeng.

Renten i Lånekassen beregnes ut fra et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene på boliglån i markedet. Fastrentene som gjelder fra 1. juli, er basert på markedsrenten i mai.

Forventet vesentlig nedgang

– Vi forventet en vesentlig nedgang nå siden flere banker som følge av koronasituasjonen satte ned rentene på boliglån i slutten av mars, og våre renter – som er markedsbaserte – justeres noe senere enn bankene. Treårsrenten går ned med over 0,7 prosentpoeng, og fem- og tiårsrenten har aldri vært lavere, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

Observasjonsperioden for flytende rente er to måneder, med to måneders opphold før renten trår i kraft. For fast rente er observasjonsperioden på én måned, med én måneds opphold før virkedato.
Flytende rente som gjelder fra 1. juli er 2,159 %. Denne renten er basert på rentene på boliglån slik de var gjennom mars og april, og reflekterer ikke fullt ut dagens markedsrente, i og med at det var i slutten av mars at bankene satte ned rentene. Neste flytende rente, som vil gjelde fra 1. september, vil være basert på boliglånsrentene i mai og juni.

Ni av ti har flytende rente
Kunder som ønsker å binde renten fra 1. juli, kan gjøre det mellom 10. og 17. juni. De som skal søke fastrente, gjør det på Dine sider på lanekassen.no.
Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.
669 400 av Lånekassens kunder har flytende rente på studielånet sitt, mens 37 900 har fast rente.