Markering av vindkraftmotstand

Over 60 personer møtte fram ved Haugesund Rådhus torsdag 3. juli for å høre Hans Petter og Kari Thue snakke om sitt engasjement mot vindkraft.

I Haugesund satte Nils Økland og Johanna Bakkevig Bjordal sitt preg på arrangement med framførelse av komposisjon som var knyttet til temaet Lars Hertevig.

Hildegunn Flengstad som er leder av Nei til vindkraft i Tysvær, hadde også en appell.

Engasjerte folk var møtt fram, kledd i bunad og bærende på flagg.

Ove Stumo, innsatsleder i Cleng Peerson-leiren på Falkeid, avsluttet arrangementet.

Nils Økland og Johanna Bakkevig Bjordal bidro med musikk. Sittende: Kari og Hans Petter Thue.
Foto: Liv Samuelsberg