Foreløpig negative svar på koronatestede helsearbeidere

De 19 ansatte som har vært i kontakt med den smittede helsearbeideren, er alle i karantene og testet for Covid-19.
–Vi ha fått svar på 1/3 av prøvene, sier fungerende rådmann John Fredrik Rognsvaag. Vi venter svar på de resterende prøvene i løpet av onsdag kveld (etter at TB er gått i trykken – red.anm.)

Rognsvaag sier at beredskapen har fungert etter planen, og at de var klar over at det ville kunne komme nye smittetilfeller.
– Det var ikke overraskende, vi har ventet på dette i forbindelse med åpningen av samfunnet, sier Rognsvaag. Men nå håper vi at de resterende prøvene er negative, i mellomtiden sitter alle i karantene, også de som vi har fått negativt prøvesvar på blir ikke satt inn i tjeneste igjen før vi vet mer.
Tysvær kommune har lagt ut informasjon på sine nettsider www.tysver.kommune.no. Ved spørsmål om testing, oppfordres man til å ta kontakt med fastlege. For andre koronarelaterte spørsmål oppfordres til å ringe kommunens koronatelefon.
52 75 74 00

Åpningstider Korona-telefon:
Mandag – fredag 08.30-11:00 og 12:00-15.00
Lørdag og søndag: stengt
Oppdateringer blir lagt ut etter hvert.