Våråvatnet ligger mellom Nes og Skjoldastraumen
Våråvatnet ligger mellom Nes og Skjoldastraumen

Bakterier påvist i vann i Tysvær