NAV
FOTO: Aashild Hettervik

Reduksjon i talet på arbeidslause i Tysvær