Silje Kolnes-Schouwstra og Målfrid Tjoland Kolnes i Tysvær SV ønsker at ressursane innan alle dei politiske partia skal nyttast, og at kommunen skal ha eit klart miljøfokus. 
Foto: Mona Terjesen
Silje Kolnes-Schouwstra og Målfrid Tjoland Kolnes i Tysvær SV ønsker at ressursane innan alle dei politiske partia skal nyttast, og at kommunen skal ha eit klart miljøfokus. Foto: Mona Terjesen

Fekk verv i utval som ligg brakk