Ynge Johansen er fastlege i Tysvær og tillitsvalt i legeforeininga. Han seier signala ikkje er positive, og trur at meklinga ender i streik neste veke. 
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Ynge Johansen er fastlege i Tysvær og tillitsvalt i legeforeininga. Han seier signala ikkje er positive, og trur at meklinga ender i streik neste veke. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Fryktar legestreik