Betjeningen på Nedstrandstunet mener at det blir et dårligere tilbud til beboerne når de fra nyttår får ferdiglaget mat fra Aksdalstunet. 
Foto: Nedstrandtunet
Betjeningen på Nedstrandstunet mener at det blir et dårligere tilbud til beboerne når de fra nyttår får ferdiglaget mat fra Aksdalstunet. Foto: Nedstrandtunet

Koke eller ikke koke på Nedstrandstunet?