- Med høgare bøter og enda ein prikk, håper eg sjåførar ser alvoret i dette, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
- Med høgare bøter og enda ein prikk, håper eg sjåførar ser alvoret i dette, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringa aukar bøtene for mobilbruk i bil