Slik ser ein av illustrasjonane av den planlagde miljøgata på Nedstrand ut. 
Illustrasjon: Statens Vegvesen
Slik ser ein av illustrasjonane av den planlagde miljøgata på Nedstrand ut. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Ønsker meir informasjon om miljøgata på Nedstrand