Vannforbruket er for tiden høyt

Vann og avløpsavdelingen overvåker daglig vannforbruket i kommunen, og vannforbruket er for tiden høyt.

Dette får konsekvenser for vannforsyningen generelt i kommunen, og det kan bli vanskelig å sørge for nok vann til alle innbyggerne. Det blir også utfordrende å holde akseptable nivåer i høydebassenger, og kan også få konsekvenser for brannvannskapasiteten dersom en hendelse skulle oppstå.

Kommunen ber derfor innbyggere/hytteiere i kommunen om å sjekke stikkledninger og slutte med frosttapping.

Høyt vannforbruk betyr også pengetap for kommunen. Driftsavdelingen arbeider for å redusere vannlekkasjer og er derfor svært interessert i å høre fra folk som opplever å høre susing fra rørene sine. Slik susing kan tyde på en lekkasje i ledningsnettet, enten nær eller i boligen, eller i tilknytning til det nærliggende kommunale ledningsnettet. Det kan være lekkasje i den private stikkledningen, eller i det kommunale nettet som ligger tett på. Slikt er viktig å finne ut av raskt.

Generelle råd ved sparing av vann:

Unngå frosttapping
Reparer lekkasjer, dryppende kraner og rennende toalett
Ha et bevisst forhold til eget vannforbruk og ikke bruk vann unødig

(Fra Tysvær kommune sine nettsider)