Statsminister Erna Solberg informerte i dag om hvordan Norge skal gjenåpnes. Foto: Stortinget
Statsminister Erna Solberg. Foto: Regjeringen.no

Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.

Pressemelding:

Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør begrense sosial kontakt.

– Selv om tiltakene ser ut til å virke, og smittetallene har gått noe ned, er situasjonen fremdeles usikker. Vi ser hvordan smitten slår inn over landene rundt oss og forårsaker sykdom og død. Det vil vi forsøke å unngå i Norge. Derfor viderefører vi strenge nasjonale tiltak og en av de aller strengeste grensekontrollene i Europa, sier statsminister Erna Solberg.

Smittesituasjonen er fortsatt usikker. Det er foreløpig ikke mulig for Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet å vurdere hvor stor effekt tiltakene som ble innført 4. januar har hatt. Likevel velger regjeringen å gjøre enkelte lettelser i de strengeste nasjonale tiltakene, fordi det er tegn til at smitten flater ut.

Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke. Det betyr at vi igjen kan ha inntil 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen, men alle bør fortsatt begrense sosial kontakt.

De fleste private sammenkomster og ulike arrangementer bør fortsatt utsettes eller avlyses. Om sammenkomster likevel må avholdes, gjelder følgende regler: For private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale, er grensen inntil 10 personer. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen nå 20 personer. For arrangementer er det ingen endringer reglene for antall personer.

Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

Lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

– Vi har hele tiden sagt at vi skal prioritere barn og unge når smittesituasjonen gjør det mulig. Derfor har vi besluttet at det nasjonale tiltaksnivået for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres til gult nivå, og at lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge ikke lenger frarådes. Vi vet hvor viktig disse arenaene er for dem. Vi åpner også for besøk hjemme igjen, men ber folk begrense antall mennesker de møter, sier Solberg.

Det er betydelige forskjeller i smitten rundt om i landet. Det er viktig at lokale myndigheter vurderer strengere tiltak i områder med mye smitte.

– En tredje smittebølge vil gjøre det svært krevende å få gjennomført vaksineringen av befolkningen. Mange ansatte i helse- og omsorgstjenesten er nå slitne etter stort arbeidspress over lang tid. Vi trenger derfor nasjonale tiltak for å unngå at en ny smittebølge legger press på helsetjenesten og gjør vaksineringen mer krevende, sier Høie.

Forbudet mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer videreføres inntil videre. Folkehelseinstituttet anbefalte å fjerne forbudet, mens Helsedirektoratet mente at smittesituasjonen fremdeles er uoversiktlig, og anbefalte å beholde det.

– Regjeringen er enig med Helsedirektoratet og viderefører nasjonal skjenkestopp inntil videre. Det vil tas en ny vurdering i neste uke. Vi vet at ansatte i serveringsbransjen er overrepresentert når det gjelder koronasmitte. En dansk ekspertgruppe la nylig frem en rapport som viser at barer er blant de områdene som har høyest virkning på smittespredningen, sier Høie.