Egl Bokn i gang med å fjerne snø fra isen påNappatjørn.
Egl Bokn i gang med å fjerne snø fra isen på Nappatjørn.

Superveteraner som elsker is

Egil Bokn og Harald Paulsen lar seg ikke stoppe av litt snø. Nå har isen på Nappatjørn blitt skrapet og lyset er satt på.
Imponernede, men også imponerende hvor raskt folk strømmet til.

Mange er på plass i flomlyset.