Glatt også på hovedveiene, trafikkuhell ved Våg på 134