Ann-Kristin B. Dahle
Ann-Kristin B. Dahle

Roen og troen

Mange opplever økt stress og uro i forbindelse med korona-pandemien. Hvordan kan vi klare å bevare og styrke roen og troen?

Ann-Kristin B. Dahle – Folkehelsekoordinator – medlem i folkehelsegruppa

Unntakstilstand

I ti måneder har folk i Norge måtte leve annerledes enn vi har vært vant til i større og mindre grad. Dette har vært, og er fremdeles krevende tider for de fleste av oss, og har satt oss på noen skikkelige tålmodighetsprøver.
Det er helt normalt å oppleve et vidt spekter av tanker, følelser og reaksjoner i denne tiden vi er inne i. Det er viktig å huske på at ulike mennesker opplever konsekvensene av koronaviruset ulikt basert på vår forhistorie, erfaringer, kunnskaper og alder, og ikke minst i hvilken grad man blir direkte berørt. Ha derfor forståelse for at vennen, partneren eller naboen din kan reagere annerledes enn deg på pandemien. Kanskje du har kjent på frykt, tristhet, frustrasjon, håpløshet, søvnvansker eller isolasjon?
Eller på indre ro, takknemlighet og nærhet? Pandemien utfordrer folkehelsa vår på mange måter, både på kort og lang sikt. Hvordan kan vi forsøke å håndtere dette best mulig, alene og sammen?

Mestring
Mestring er et mye brukt begrep som generelt viser til det at en person håndterer oppgaver og utfordringer som vedkommende møter i livet. Det finnes ikke en oppskrift eller en måte å mestre koronapandemien på. Vi må alle finne vår måte.
Mestring er viktig for helsa vår, hvordan vi trives og fungerer i dagliglivet. Som ellers i livet og nå i koronatiden er det vanlig at vi mestrer noe godt og andre ting dårlig.
Men vi vet at opplevelsen av å mestre hverdagslivet vårt, enten det i barnehagen, på skolen, på jobben, på fritida eller i familien er viktig i det store og hele, og det er noe vi jobber for å få til så godt vi kan, alene og sammen.
Hvilke tips og praktiske råd kan være nyttige å bruke i hverdagen for dette?

10 tips
Jeg kom over 10 tips for hvordan «ha det bra i koronatider» på nettsiden til Sunnidrett.no som jeg gjerne vil dele med dere. Disse handler om hvordan du kan ta vare på din og andres fysiske og psykiske helse, og som kanskje kan bidra til hverdagsmestring for deg og de rundt deg.
På nettsiden deres er de mer inngående beskrevet- les gjerne der om du finner disse relevante:
Tips 1: Hold på rutinene – behold fredagstacoen!
Tips 2: Legg vekk nettaviser og Google…
Tips 3: Senk ambisjonsnivået!
Tips 4: Gjør noe hyggelig for andre
Tips 5: Tenk at dette går over!
Tips 6: Bruk kroppen – frisk luft hver dag
Tips 7: Hvor kan du henvende deg?
Tips 8: Nok søvn = økt energi
Tips 9: Se folk og ansikter
Tips 10: Til foreldre – vær støttende og gjør noe sammen

Grip dagen
«Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre. Dagen i dag – den kan bli vår beste dag», sang Erik Bye.
Jeg har lest at hvis vi øver på å være takknemlige så styrkes helsen vår, det fremmer trivsel og kan øke lykkefølelsen.
Vi mennesker har ofte en tendens til å tenke på alt som kunne vært bedre. Kanskje vi rett og slett skulle gripe dagen akkurat slik den er i dag?