Tilsyn med fyringsanlegg

Brannvesenet gjenopptar tilsyn med fyringsanlegg i bolig for fullt, etter at vi på grunn av Covid-19 situasjonen siden mars 2020 kun har fått gjennomført utendørs feiing.

PRESSEMELDING
Brannforebyggeren
I ei tid der yrkestitler endres for å gjøres kjønnsnøytrale har også feieren fått nytt navn. Selv om det ikke var behov for å kjønnsnøytralisere tittelen, så har Kunnskapsdepartementet endret tittelen for å i større grad gjenspeile arbeidet «feieren» utfører.

Feiing
Feiing av skorstein er nemlig bare en liten del av jobben som utføres. I Haugaland brann og redning iks utføres normalt sett feiing på sommerhalvåret og tilsyn på vinterhalvåret. Med de nasjonale tiltak og anbefalinger som har vært siste året, er det valgt å kun utføre feiing, og det med restriksjoner for å ivareta godt smittevern. 2020 ble dermed likevel et produktivt år, selv om tilsynsaktiviteten har vært lav.

Tilsyn med fyringsanlegg
Fra og med mandag 8.februar starter vi opp igjen tilsynsaktiviteten. De som får tilsyn blir varslet på forhånd, og det blir både i varselet og under besøket forklart smittevernsreglene som gjelder. De som ønsker å utsette tilsynet på grunn av at de er redd for å smitte, eller bli smittet, vil få nytt varsel om tilsyn neste år, eller ta kontakt med brannvesenet for å avtale ny tid.

Følgende rutiner følges av brannvesenet:

• Vi bruker munnbind og engangshansker under tilsynet
• Føler vi oss ikke helt friske så går vi ikke tilsyn
• Vi holder god avstand når vi tar kontakt med beboer, og vil avklare tilsynet før vi går inn i boligen
• Så langt det er praktisk mulig vil vi forsøke å holde en avstand på 2 meter til beboer
• Vi går tilsyn kun i kommuner med lavt smittetrykk.

Pressemeldingen gjelder deltagerkommunene Suldal, Vindafjord, Etne, Tysvær, Sveio, Bokn, Karmøy og Utsira.