Korona i Tysvær: Tallet er fortsatt null

Det har ikke vært registrert nye smittetilfeller i Tysvær kommune den siste uken.

Kommuneoverlegen har lagt ut følgende tekst:
Vi oppfordrer som alltid om å ha lav terskel for å teste seg, også ved milde symptom.

Tysvær kommune er på såkalt risikonivå 1 i forhold til smittesituasjonen, noe som betyr at man har lite smitte og kontroll. Vi forholder oss som tidligere til nasjonale regler og anbefalinger.

Oppfordring om varsomhet

23. januar oppfordret Tysvær kommune om varsomhet i forbindelse med kraftige smittetiltak i flere kommuner på Østlandet på grunn av utbrudd med ulike virusmutasjoner. Nå er også flere kommuner i Vestland nedstengt, og Tysvær kommune oppfordrer til økt varsomhet til alle som har vært i disse områdene eller som har fått besøk derfra.