Korona: Smittetallet er fortsatt null

Det har ikke vært registrert nye smittetilfeller i Tysvær kommune den siste uken.

Pressemelding fra Tysvær kommune 15. februar:
Vi oppfordrer som alltid om å ha lav terskel for å teste seg, også ved milde symptom.

Tysvær kommune er på såkalt risikonivå 1 i forhold til smittesituasjonen, noe som betyr at man har lite smitte og kontroll. Vi forholder oss som tidligere til nasjonale regler og anbefalinger.

Oppfordring om varsomhet
Med bakgrunn i at fem personer (per 15. februar) er bekreftet smittet ved Aibel i Haugesund (derav noen med påvist mutert virus), oppfordrer vi som tidligere til ekstra varsomhet og god oppfølging av smittevernsregler og anbefalinger.

Regler og anbefalinger for vinterferien
Regjeringen la forrige uke frem råd og anbefalinger for årets vinterferien. I hovedsak gjelder det å passe ekstra godt på å følge smittevernsreglene som allerede finnes, nasjonalt og lokalt.

Status vaksinering
Til nå er det satt rundt 500 doser med koronavaksine i Tysvær. Denne uken vil det settes rundt 130 nye doser, både dose 1 og 2. Gruppene som vaksineres nå er 75-84 år samt utvalgte helsepersonell. Vi minner om at innbyggere som er 74 år og yngre oppfordres til å registrere seg i Helseboka angående vaksinering.