Grinde skule er i sentrum av debatten.
Foto: Mona Terjesen
Grinde skule er i sentrum av debatten. Foto: Mona Terjesen

Ja til utreiing av ny, stor barneskule