Her ser ein fordelinga på dei ulike elementa som gav resultatet. 
Illustrasjon: Tysvær kommune
Her ser ein fordelinga på dei ulike elementa som gav resultatet. Illustrasjon: Tysvær kommune

Kommunen gjekk 74 millionar i pluss