De blide bøndene Erlend Sande, Stein Gunnar Nordeide og Svein Ove Hundsnes utenfor fjøset på Hetland Gård.
Foto: Marit Tvedt
De blide bøndene Erlend Sande, Stein Gunnar Nordeide og Svein Ove Hundsnes utenfor fjøset på Hetland Gård. Foto: Marit Tvedt

Dyrene er den tøffeste arbeidsgiveren