Haugalandet stenger ned
Haugalandet stenger ned

Barneskoler og ungdomsskoler i Karmøy, Haugesund og Tysvær kommune holdes åpne, men går over til rødt nivå

Med bakgrunn i smittetilfeller i enkelte skoler i disse kommunene, samt den generelle smittesituasjonen på Haugalandet, er det vurdert som nødvendig å justere opp tiltaksnivået i skoler til rødt nivå f.o.m. 15.mars t.o.m. 26.mars. Avgjørelsen er gjort i samråd med Statsforvalteren i Rogaland og FHI.
Det vil bli lagt ut ytterligere informasjon på de enkelte kommuners hjemmesider utover dagen, og foresatte vil i tillegg bli direkte informert via skolenes kommunikasjonskanaler.

Med hilsen
rådmenn og kommunedirektør

Sigurd Eikje, Tysvær kommune
Vibeke Vikse Johnsen, Karmøy kommune
Ole Bernt Thorbjørnsen, Haugesund kommune