Morten Salvesen pakkar bagen og tar turen til Straumen som vikarierande rektor ved skulestart. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Morten Salvesen. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Rektor beklager men to skoler holder stengt i morgen

Frakkagjerd barneskole og Førre skole holder stengt i morgen.

Frakkagjerd barneskole og Førre skole ser seg nødt til å holde skolen og SFO helt stengt i morgen, mandag 15.03.
– Vi har flere ansatte som er i karantene frem til negativ test kan fremvises, i tillegg er det flere elever og foresatte som er i karantene – det skaper uforutsigbarhet for vanlig skole i morgen. Vi trenger dagen i morgen til å organisere skoledagene frem til påske, blant annet skal klasserommene rigges til og rutiner for oppstart og friminutt og personellorganisering skal iverksettes. Jeg beklager dette. Jeg vet at det kan bli vanskelig for dere i hjemmene. Vi er på plass med vanlig skole og SFO fra tirsdag 16.03.21, skriver rektor Morten Salvesen på Frakkagjerd barneskole i en melding til de foresatte nå i kveld.

Kontaktlærer sender ut melding om læringsoppdrag hjemme mandag, og etter hvert mer info om hvordan skoledagene blir på skolen fra og med tirsdag 16. mars og fram til påske.

Straumen skule har delt denne meldingen:
Straumen skule er på raudt nivå frå veke 11.
Statsforvaltaren har i samråd med kommuneoverlegen avgjort at skulane skal vera på raudt nivå fram til påske. Elevane skal framleis møte på skulen, men det er enda strengare reglar for smittevern. Eg ynskjer at dei av dykk det er mogleg for køyre barna sine til skulen fram til påske, slik at det er lettare å halde godt smittevern på taxien. Me har ikkje fysiske møter på skulen, men brukar Teams.
Eg vil også gjera dykk merksame på at me kan komme i situasjonar der mange av personalet er i karantene. Om dette skjer vil ein eller fleire klassar få si undervisning heime. Dette kan oppstå på kort varsel.

Frakkagjerd ungdomsskole har lagt ut følgende:
På FUS er vi heldigvis godt forberedt, og skolen vil bli driftet slik jeg skisserte på fredag. Vi legger opp til en dag med hjemmeundervisning pr. trinn pr. uke, og nærmere beskjed om dager for dette får dere i morgen. Alle elever møter på skolen til vanlig tid i morgen, mandag.
Slik situasjonen er nå, så er det mange som testes, og av den grunn mange som går i ventekarantene eller ordinær karantene. Det kan derfor bli dager hvor vi har stort fravær av voksne på skolen. Hvis skolen vurderer at vi er for få voksne til å ha et forsvarlig smittevern på skolen, så kan klasser måtte være hjemme og ha digital hjemmeskole. Jeg ber dere være forberedt på at en slik avgjørelse kan bli tatt på kort varsel, og ber om forståelse for det.