Aksdal kirke. Foto: Aksdal kirke
Aksdal kirke. Foto: Aksdal kirke

Aktiviteter i kirkene i Tysvær og Bokn stenger ned inntil videre

– Vi ønsker å bidra i dugnaden for å få ned smittetallene.

Det melder kirken på sine nettsider nå.
– Vi står i en alvorlig situasjon med stor smitte på Haugalandet, og vi er bekymret blant annet for test- og smittesporingskapasiteten og sykehuskapasiteten, sier rådmann i Tysvær Sigurd Eikje.

Konsekvenser for kirken:
Gravferd og lukka dåpssermonier blir gjennomført i tett dialog med familene.
Ellers er aktiviteter for barn, unge, voksne og eldre, i tillegg til gudstjenester og åpne kirker stengt ned inn til videre.