Etter at Hordfast nå skal heite Bokn - Bergen er skjansane for ein firfelts veg frå Bokn til Aksdal blitt meir aktuelle.
Rogfast. Ill: Statens Vegvesen

Nasjonal Transportplan for Rogaland: Ingen vits å lete etter navnet Tysvær