Korona
Korona

Tester mange og får nye smittetilfeller

Dagens smittetall fra Tysvær er fem. Dermed har totalt 66 personer fått påvist Covid-19.

Det er påvist 5 nye smittetilfeller med Covid-19 i Tysvær kommune siste døgn. Alle er nærkontakter til tidligere smittetilfeller.
I forbindelse med smittesporing er en avdeling satt i karantene i Fjellhaug friluftsbarnehage, og barnehagen er stengt tirsdag og onsdag for å få oversikt over situasjonen.

Helse- og omsorgstjenester
Det har kommet en del henvendelser til Tysvær kommune om mottak av ulike helse- og omsorgstjenester i perioden med utbrudd på Haugalandet. Tysvær kommune forsetter å gi forsvarlige helse – og omsorgstjenester til innbyggerne, med de smitteverntiltak som til enhver tid er gjeldende. Om man som innbygger ikke ønsker å motta tjenester fra kommunen i denne perioden, så har man mulighet til avstå fra dette en tid. Man må i så tilfelle ta kontakt med tjenesten det gjelder eller Ressurs – og tjenestekontoret direkte. Et eventuelt opphold i tjenester vil ikke frata noen retten til å få hjelpen tilbake når man måtte ønske det.

Kilde: Tysvær kommune

Karmøy har 13 nye tilfeller siste døgn, mens Haugesund fikk inn 23 nye smittet i statistikken.