NAV
FOTO: Aashild Hettervik

NAV: Ledigheten økte kraftig i mars