Lena Larsen Simonsen er tilsett som ny rektor på Frakkagjerd barneskole
Lena Larsen Simonsen er tilsett som ny rektor på Frakkagjerd barneskole.

Ny rektor på Frakkagjerd fra 1. august