Lena Larsen Simonsen er tilsett som ny rektor på Frakkagjerd barneskole
Lena Larsen Simonsen er en av søkerne på rektorjobben på Torvastad. Foto: Tysvær kommune

Ny rektor på Frakkagjerd fra 1. august