Det er sendt ut varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsplan for nytt landbasert matfiskanlegg i Ramsvika, Yrkjefjorden
Det er sendt ut varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsplan for nytt landbasert matfiskanlegg i Ramsvika, Yrkjefjorden

Vil ha meir fisk på land – nå i Ramsvika