Seksjonsleder Nils Stråtveit og byggeleder Frode Opheim er fornøyd med utsikten fra taket på det nye dagsenteret. 
Foto: Marit Tvedt
Seksjonsleder Nils Stråtveit og byggeleder Frode Opheim er fornøyd med utsikten fra taket på det nye dagsenteret. Foto: Marit Tvedt

Ikke bare Nils Stråtveit som gleder seg: Frakkagjerd får ny «skyline»