Stortingspolitiker Terje Halleland (Frp) er glad for at partiet fikk gjennomslag for bompengefjerning og ferjeprisredusering. 
Foto: Stortinget
Stortingspolitiker Terje Halleland (Frp) er glad for at partiet fikk gjennomslag for bompengefjerning og ferjeprisredusering. Foto: Stortinget

Terje Halleland: – Dette vil bety mye for veinettet vårt