Terje Hettervik og båten Rotvær går usikre dager i møte. Onsdag kan fylkespolitikerne sette strek over den viktige rutebåten mellom Borgøy og fastlandet.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Terje Hettervik og båten Rotvær går mellom Borgøy og fastlandet. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Løyver ekstra midlar for å sikre Borgøyruta ut året