FRP og SP stemte for endringar i rådmannen sitt forslag i saka om Nedstrandstunet, men fekk ikkje fleirtal. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
FRP og SP stemte for endringar i rådmannen sitt forslag i saka om Nedstrandstunet, men fekk ikkje fleirtal. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Til jul får me sjå kor tøffe dei er