Bak fra venstre: Gyro Heia, Hanne-Berit Brekken, Sigmund Lier (leder), Tor Egil Buøen, Per Sverre Kvinlaug, Hanne Alstrup Velure (nestleder), Jon Rolf Næss, Geir Morten Waage
Foran fra venstre: Kjell Idar Juvik, Torfinn Opheim, Stian Brekkvassmo
Bak fra venstre: Gyro Heia, Hanne-Berit Brekken, Sigmund Lier (leder), Tor Egil Buøen, Per Sverre Kvinlaug, Hanne Alstrup Velure (nestleder), Jon Rolf Næss, Geir Morten Waage Foran fra venstre: Kjell Idar Juvik, Torfinn Opheim, Stian Brekkvassmo

– Uakseptable korte høringsfrister undergraver demokratiet